Garantier og forsikringer

GARANTIER

Vi har valgt at tilføje en Tryghedspakke til alle vores fodboldpakker som inkluderer:

1 - Garanti mod kampforskydning & - aflysning (tilpasning af rejsen) - tilkøb (+ kr. 250 pr. person) og IKKE inkluderet
2 - Garanti mod Corona (fuld refusion) - gratis og inkluderet

Vi tilbyder (mod merpris på kr. 250 pr. person) en garanti mod kampforskydning & -aflysning - hvor vi tilpasser rejsen omkostningsfrit - hvis kampen uheldigvis bliver afviklet fredag - eller mandag aften for weekend-kampe, mandag - eller torsdag aften for midtuge-kampe eller rykket til en helt anden weekend/midtuge. Bemærk: tilfælde hvor kampen rykkes til en helt anden weekend/midtuge, kan opstå i forbindelse med påvirkning fra diverse nationale pokalturneringer (FA - & EFL Cuppen), eller en udsættelse grundet Corona i et af de respektive holds trupper (spillere og stab). Garanti mod Corona dækker, hvis Udenrigsministeriet forbyder rejser til landet eller der reduceres i antal tilskuere - der umuliggør en kampafvikling - fra de lokale myndigheder og fodboldforbund. Pakken vil dermed blive annulleret og det fulde beløb refunderet senest 7 dage efter kampdatoen.

1 - Garanti mod kampforskydning & - aflysning (tilpasning af rejsen) - tilkøb (+ kr. 250 pr. person) og IKKE inkluderet

Hvis man skulle være så uheldig at kampen(ene) der indgår i fodboldpakken, bliver endeligt fastlagt & afviklet på en dato udenfor rejseperioden, dækker Fodboldpakker.dk alle omkostninger der måtte være med tilpasning af pakken ift. de(n) nye kampdato(er). Eksempler på gebyrer/omkostninger herpå kunne være: ændring af nyt udrejse- eller hjemrejsefly, ændring af diverse lufthavnstransporter og ekstra hotelovernatning, hvis det er med i den oprindelige pakke.

Bemærk: det er ikke muligt at annullere bestillingen, ombytte til en anden kamp eller få udstedt et tilgodebevis, hvis garantien træder i kraft.

Eksempel på en kampforskydning:

Kampen: Manchester United vs Everton FC
Spilletidspunkt: lørdag d. 6. februar, 2021 kl. 16:00 (ikke fastlagt)
Turnering & fodboldstadion: Premier League & Old Trafford
Rejseperiode: fredag til mandag.
Udrejsetidspunkt: fredag d. 5. februar 2021 kl. 23:00 – ankomst kl. 23:55.
Hjemrejsetidspunkt: mandag d. 8. februar 2021 kl. 20:10 – ankomst kl. 23:00

Scenarie 1: fodboldforbundet fastlægger kampen til fredag d. 5. februar 2021 kl. 20:45, men udrejseflyet ankommer samme aften kl. 23:55.
Scenarie 2: fodboldforbundet fastlægger kampen til mandag d. 8. februar 2021 kl. 21:00, men hjemrejseflyet har afgang samme aften kl. 20:10.

I begge tilfælde vil forsikringen træde i kraft, og for scenarie 1, vil der købes et tidligt udrejsefly fredag d. 5. februar 2021 eller et sent udrejsefly torsdag d. 4. februar 2021 + en ekstra overnatning fra torsdag d. 4. februar 2021 til fredag d. 5. februar 2021. For scenarie 2, vil der købes hjemrejsefly tirsdag d. 9. februar 2021 + en ekstra overnatning fra mandag d. 8. februar 2021 til tirsdag d. 9. februar 2021.

Processen:

Normalt fastlægger fodboldforbundene kampene 4-8 uger før spillerunden. Så snart Fodboldpakker.dk er bekendt med en kampforskydning og garantien træder i kraft, køber og ændrer ville alle dele og kunden modtager et opdateret rejsedokument på mail. Der er ofte tale om en forlængelse af opholdet (enten én dags tidligere udrejse eller én dags senere hjemrejse), der medfører ekstra rejsedage.

Forbehold:

Der er ofte tale om en forlængelse af opholdet, når garantien træder i kraft, og derfor gør vi opmærksom på, at udgifter til ekstra feriedage (eller andre arrangementer der måtte gå tabt) ikke dækkes af Fodboldpakker.dk. Fodboldpakker.dk leverer og står kun til ansvar for pakken omfattende de(n) bestilt kamp(e), og det vil derfor være op til kunden at få fri på den nye udrejse- eller hjemrejsedag.

Kunden bliver som udgangspunkt ikke involveret i ændringerne, da vi skal handle hurtigt og gøre processen optimal. Fodboldpakker.dk forsøger dog altid at lave den bedst mulige løsning, men der vil kunne være tale om alternative flyselskaber, afgangs- og ankomstlufthavne, rejseperioder, rejsetidspunkter på dagen, lufthavnstransporter, hoteller mm. ift. den oprindelige pakke. Bemærk: vi benytter os ofte af lufthavnshoteller, når vi forlænger vores rejser. Ønsker kunden en alternativ løsning på det opdateret rejsedokument, er det for kundens egen regning og foregår på kundens egen hånd. Bemærk: der indgår aldrig morgenmad hvis man får forlænget sit ophold.

Kundens ansvar:

Det er altafgørende at Fodboldpakker.dk hurtigst muligt kan handle, så Fodboldpakker.dk ikke lider unødvendig stort økonomisk tab i forbindelse med diverse køb & ændringer. I visse tilfælde vil flyreservationen være "låst" (indtil kunden lader sig "online verificere") og ikke være tilgængelig for Fodboldpakker.dk indtil kunden har "åbnet reservationen op" ved at lade sig "online verificere". Hvis dette er tilfældet vil kunden modtage en mail med vejledning til hvordan de "åbner reservationen op" og lader sig "online verificere", og gør det muligt for Fodboldpakker.dk at kunne foretage diverse flyændringer. Hvis kunden ikke reagerer indenfor 48 timer fra modtagelse af mail, vil dette desværre kunne have negativ indflydelse på at finde den bedst mulige løsning, da diverse priser stiger markant. I visse tilfælde vil garantien frafalde hvis kunden ikke reagerer indenfor de 48 timer og kunden skal dermed selv ændre/købe fly og eventuelle ekstra overnatninger.

Bemærk: det er ikke muligt at annullere bestillingen, ombytte til en anden kamp eller få udstedt et tilgodebevis, hvis garantien træder i kraft.

Eksempel på en kampaflysning:

Hvis kampen bliver aflyst og dermed udskudt af forskellige årsager (kraftigt snefald på banen, kraftig regn og oversvømmelse på banen, kampen rykkes til en helt anden weekend/midtuge pga. påvirkning fra diverse nationale pokalturneringer (FA - & EFL Cuppen), eller en udskydelse grundet Corona-smitte i ét eller flere af de respektive holds trupper (spillere og stab), vil man være berettiget til en ny pakkerejse den nye kampdato. Fodboldpakker.dk viderefører dermed hele rejsen til den nye kampdato, og Fodboldpakker.dk kan ikke stilles til økonomisk ansvarlig, hvis den nye kampdato og rejseperiode ikke passer ind i kundens planlægning. Fodboldpakker.dk er forpligtet til at levere alle dele i pakken herunder fodboldbillet til kampen - som er hovedformålet med rejsen - fly og hotel, såfremt det var en del af den oprindelige pakkerejse.

2 - Garanti mod Corona (fuld refusion) - gratis og inkluderet

Garanti mod Corona dækker, hvis Udenrigsministeriet forbyder rejser til landet eller der reduceres i antal tilskuere - der umuliggør en kampafvikling - fra de lokale myndigheder og fodboldforbund. Pakken vil dermed blive annulleret og det fulde beløb refunderet senest 7 dage efter kampdatoen.

Eksempler på en annulleret rejse:

Scenarie 1: den bestilte kamp eller begivenhed annulleres eller vil blive spillet uden tilskuere - kunder modtager fuld refusion af det samlede beløb for pakken og udbetalingen finder senest sted 7 dage efter kampdatoen. Hvis kun den ene begivenhed i en dobbelt- eller triplepakke kan opleves, vil man modtage refusion for billetprisen for den/de begivenheder man ikke kan opleve.

Scenarie 2: rejseforbud mellem Danmark og Storbritannien, og kunden er ikke er i stand til at rejse - kunder modtager fuld refusion af det samlede beløb for pakken og udbetalingen finder senest sted 7 dage efter kampdatoen.

Scenarie 3: der er ikke noget rejseforbud mellem Danmark og Storbritannien, men kampen afvikles med så få tilskuere at kampbilletterne annulleres - kunder modtager fuld refusion af det samlede beløb for pakken og udbetalingen finder senest sted 7 dage efter kampdatoen.

FORSIKRINGER - tilkøb og IKKE inkluderet

Afbestillingsforsikring (+ 7 % af pakkens samlet pris)

Efter bestilling af rejsen kan der tegnes en afbestillingsforsikring, som dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, såfremt afbestillingen er forårsaget af akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende, dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.

Rejseforsikring (dagspris)

Efter bestilling af rejsen kan der ligeledes tegnes en rejseforsikring, som kan kompensere og afhjælpe økonomiske udgifter (eksempelvis i forbindelse med sygdom, tyveri eller andre former for tab), der opstår under rejser, først og fremmest udlandsrejser. En rejseforsikring tegnes sædvanligvis i tilknytning til en specifik rejse, og med en varighed, der svarer til rejsens samlede varighed. Der findes forskellige kategorier af rejseforsikringer med varierende former for dækning.

Vi anbefaler det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. under ophold i et EU-land (inkl. de britiske lande). Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. Der er således en begrænsning i forhold til behandlingssted. Med det blå EU-sygesikringskort er du ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til, hvorfor du risikerer egenbetaling. Egenbetalingen er forskellig fra land til land, hvorfor du selv skal undersøge, hvor meget egenbetaling der er ved nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. i det pågældende land, du rejser til. Samtidig skal du selv søge refusion, når du kommer hjem til Danmark, hvis du har haft behov for læge- eller sygehusbehandling på din rejse.

Hvor bestiller jeg det blå EU-sygesikringskort?

De nye regler betyder derfor, at du skal huske at bestille et nyt sygesikringskort, hvis du skal rejse til et EU-land (inkl. de britiske lande). Det er vigtigt, at du sørger for at bestille det blå sygesikringskort, inden du rejser fra Danmark. Bestil blåt sygesikringskort digitalt på borger.dk, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.